Srí Lanka

Název Srí Lanka znamená požehnaná zářící země. Takto ji prý pojmenoval Buddha, když poprvé vstoupil na tento divukrásný ostrov oplývající nesmírným přírodním bohatstvím. Ostrov byl osídlen už ve starší době kamenné. První zaznamenaný státní útvar zde vznikl na přelomu 6. a 5. století př.n.l. Království Anuradhapura založili Sinhálci, pravděpodobně původem ze severní Indie. V 10. století n.l. bylo sídelní město přesunuto do Polonnaruwy a později do Kandy. Již ve 3. století n.l. se na ostrově objevuje druhá národnostní skupina Drávidové, ke kterým patří Tamilové.

Na počátku 16. století pobřežní oblasti ostrova kolonizovali Portugalci. Jejich pojmenování ostrova Ceilao převzali Holanďané a později jako Ceylon i Britové, kteří ovládli celý ostrov v roce 1815. Po celé zemi vznikly obrovské plantáže čaje, kávy a kaučuku. Cejlonský čaj je dodnes jedním z nejznámějších a nejuznávanějších produktů Srí Lanky.

Ostrov získal nezávislost po 2. světové válce. Dnes se jedná formálně o socialistickou republiku, ale prakticky to není příliš patrné. Všechny výrobní prostředky jsou v soukromém vlastnictví, většina obyvatel se živí jako drobní živnostníci nebo zemědělci. Sociální systém prakticky neexistuje, každý se o sebe stará jak může. Míra nezaměstnanosti je kolem 8%, nejchudší z nich dostávají příděly rýže zdarma. 95 % obyvatel je gramotných, spousta z nich má střední školu a mluví skvěle anglicky. Situaci v zemi komplikuje napětí mezi většinovými buddhisty Sinhálci a menšinovými hinduisty Tamily. Centrem nepokojů je sever ostrova.

Nepřehlédněte: Aktuální nabídka zvýhodněných zájezdů na Srí Lanku.