Významná místa – památky

Kandy

Bývalé hlavní město Kandy se nachází v centrální hornaté části ostrova. Téměř ve středu města je uměle vytvořené jezero. V Kandy se nachází jeden z nejposvátnějších buddhistických chrámů, jehož střechu nechal jeden z králů pokrýt zlatem. Chrám Zubu v sobě ukrývá jedinou dochovanou Buddhovu relikvii – jeden z jeho zubů. V Kandy se nachází také překrásná a velmi rozlehlá botanická zahrada. Můžete zde obdivovat palmovou alej, kterou zahradě věnovat Fidel Castro. Nebo se můžete podivovat nad fíkusem benjamínem, který se rozrostl do plochy 200 m2. Rozhodně navštivte skleník s neuvěřitelnou pestrostí orchidejí.

Sigiriya

Sklaní masiv připomínající stolovou horu dominuje krajině. Najdete zde zbytky královského paláce z 5. století. Na vrcholu skály stál palác, kde královský dvůr pobýval v období dešťů. V období sucha se dvůr přesunul do paláce na úpatí skalního masivu, který byl vybaven množstvím bazénů a jiných vodních staveb. Vodní zahrada zpříjemňovala příliš horká období. Přímo na skále si můžete prohlédnout překrásné světoznámé fresky „nadoblačných“ dívek.

Dambulla

Původně se zde nacházely jeskyně v nichž našli útočiště pronásledovaní následovníci Buddhy. Postupem času byl do skály vyhlouben komplex podzemních buddhistických chrámů. Později byl areál doplněn také o venkovní stavby a je vyzdoben více než 2000 sochami Buddhy. Jedna z nejslavnějších je 14 metrů dlouhá socha ležícího Buddhy, je vytesaná přímo z podloží skalního masivu.

Nepřehlédněte: Aktuální nabídka zvýhodněných zájezdů na Srí Lanku.